PureO2 poor behandeling

Sinds 2005 worden diverse goederen zoals tafels, schilderijen en dergelijke aangetast door houtaantasters bij Ruvoma B.V. succesvol bestreden middels Controlled Atmosphere (CA). Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

Aanlevering:
Aanlevering van de goederen is mogelijk op maandag, dinsdag en woensdag voor 12.00 uur voor het starten van de behandeling (zie planning). Deze goederen dienen voorzien te zijn van een sticker of papier met daarop de gegevens van de klant.
De opdrachtgever dient ons van de juiste gegevens te voorzien zoals: adresgegevens en een omschrijving van de te behandelen goederen. De klant(en) die goederen bij Ruvoma B.V. komen brengen krijgen een afgetekende bon, overeenkomstig de aangeleverde gegevens en de gebrachte goederen.

Behandeling:
De behandelingsduur van het antiek bedraagt 26 dagen. Deze behandeling willen wij éénmaal per maand uitvoeren en te starten op de eerste woensdag van de maand.

Afhandeling:
Goederen dienen opgehaald te worden binnen maximaal drie dagen na het beëindigen van de behandeling (behalve op zon- en feestdagen). Blijven de goederen een langere periode staan dan worden er ‘opslagkosten’ in rekening gebracht ten bedrage van € 25,00 per m3, per week ‘stalling’. Worden de goederen opgehaald dan dient de klant een bon te tekenen voor het terugnemen en de staat van de goederen.

Betaling:
Betaling geschied contant of door middel van een factuur, dit aan te geven bij de aanlevering.

Planning Pure O2 Poor 2018

Aanleveren antiek Start CA-behandeling Ophalen Antiek
Maandag Dinsdag Woensdag tot 12.00 woensdag Maandag Dinsdag Overig dagen
   02-01 03-01 03-01 29-01 30-01 telefonisch contact
             
29-01 30-01 31-01 31-01 26-02 27-02 telefonisch contact
             
05-03 06-03 07-03 07-03 02-04 03-04 telefonisch contact
           
Tweede paasdag 03-04 04-04 04-04 30-04 01-05 telefonisch contact
           
30-04 01-05 02-05 02-05 28-05 29-05 telefonisch contact
           
04-06 05-06 06-06 06-06 02-07 03-07 telefonisch contact
           
02-07    03-07 04-07 04-07      30-07 31-07 telefonisch contact
           
30-07 31-07 01-08 01-08 27-08 28-08 telefonisch contact
           
03-0 04-09 05-09 05-09 01-10 02-10 telefonisch contact
           
01-10 02-10 03-10 03-10 29-10 30-10 telefonisch contact
           
29-10 30-10 31-10 31-10 26-11 27-11 telefonisch contact
           
   03-12 04-12 05-12             05-12 31-12-2018   02-01-2018

Opmerking:

  • Het antiek wordt behandeld door middel van een CA-behandeling welke start op de eerste woensdag van de maand.
  • Goederen die bij Ruvoma B.V. aangeboden worden moeten gemerkt zijn met de gegevens van de eigenaar (op elk onderdeel duidelijk zichtbaar aangegeven);
  • Aanlevering moet plaats vinden op bovengenoemde data en tussen de volgende tijden:

Maandag: tussen 8.00 en 17.00
Dinsdag: tussen 8.00 en 17.00
Woensdag tussen 8.00 en 12.00


Een behandeling duurt 26 dagen na de hierboven vermelde aanvang/startdatum van de CA-behandeling;

  • Na de behandelingstermijn moet het behandelde opgehaald worden binnen de bovengenoemde termijn. Behalve op zon- en feestdagen. Hierbij gelden de volgende tijden:

Van maandag tot en met dinsdag van 08.00 tot 17.00
Indien u wenst objecten op een andere dag af te halen, is dit mogelijk, indien dit in overleg is met planning van Ruvoma.

  • Wordt het antiek (of andere goederen) niet binnen de bovengenoemde termijn opgehaald dan zijn we genoodzaakt om opslagkosten van € 25,60 per week (per M3) in rekening te brengen.
  • Voor schade aan uw goederen is Ruvoma B.V. niet aansprakelijk.
  • U dient de goederen die u bij ons aanlevert zelf tegen alle van buiten afkomende onheilen te verzekeren.

Meer informatie over de PureO2 Poor behandeling van Ruvoma?

Bel +31 (0)348 – 47 04 79 of neem contact op via het onderstaand formulier