Gasmetingen

Meten van schepen

Scheepsruimen met bulklading worden vaak gefumigeerd gedurende de vaart. In het land van herkomst wordt de fumigatie uitgevoerd waarna het schip vertrekt. Zodra het schip in de Nederlandse haven aankomt, dien het schip gemeten te worden. De gassingsleiders van Ruvoma meten de lading en bepalen of deze voldoet aan de veiligheidsnormen. Zodra een ruim vrij gemeten is van gas kan er door de stuwadoors veilig gewerkt worden aan boord van het schip. Bij het niet-gasvrij meten zal de gassingsleider bepalen welke handelingen er wel veilig uitgevoerd kunnen worden.

Meten van tank installaties

Tanks worden geclassificeerd als een besloten ruimte. Een besloten ruimte dient gemeten te worden op gevaarlijke gassen, voordat deze door personen mag worden betreden. Ruvoma kan door middel van een gasmeting bepalen wat de luchtsamenstelling in een tank is.