HEAT TREATMENT

Een van de biologische bestrijdingsmethoden waarin Ruvoma gespecialiseerd is, is de zogenaamde HT (Heat Treatment), oftewel hittebehandeling. Soms is aangetast materiaal zoals hout onbereikbaar voor behandeling met vloeistoffen, maar is bestrijding wel noodzakelijk. Opwarming van het hout door middel van de heteluchtmethode is dan mogelijk de oplossing. Tijdens de behandeling vindt monitoring plaats van de vochtigheidsgraad van de hetelucht en het houtvochtgehalte. Indien nodig wordt de ingeblazen lucht met vocht verrijkt waardoor dit in het object en in het hout op niveau blijft. Het stollen van de vitale eiwitten en enzymen beÃĢindigt het leven van de aanwezige eitjes, larven en kevers. De HT methode is toe te passen op diverse soorten materialen.