MAT

Modified Atmosphere Treatment

MAT staat voor Modified Atmosphere Treatment. Dit is een biologische bestrijding van insecten en voorraadaantasters in schepen of varende objecten.

Hoe werkt deze bestrijdingsmethode:
Het principe berust op het terugdringen van de zuurstof in de omgevingslucht door middel van het inbrengen van CO2. Door middel van gebruik van grote tankwagens CO2 kunnen we in een korte periode de gewenste waardes behalen. Door het lage percentage zuurstof en het hoge CO2 gehalte kan de behandelingsduur worden verkort ten opzichte van de CATT methode.

Wat zijn de voordelen:
MAT is een biologische bestrijding en dit borgt de kwaliteit van de behandelde goederen. Er is bij deze bestrijdingsmethode een geringe kans op resistentie: de insecten, ei, larve en kever, hebben geen kans op overleven en de goederen behouden hun waarde en kwaliteit. Tijdens de uitvoering van deze methode worden er geen schadelijke middelen toegevoegd en blijven er geen residuen achter op de behandelde producten tijdens en na het beƫindigen van de behandeling. In vergelijking met de CATT methode is de MAT methode aanzienlijk korter.