ISPM 15

De wereldstandaard Fytosanitaire maatregelen Houten Verpakkingen (ISPM 15) is opgesteld door de International Plant Protection Convention (IPPC) en vastgelegd onder de titel ‘Guidelines for regulating wood packaging material in international trade’.
De maatregelen voorkomen verspreiding van levend ongedierte door transport van houten verpakkingen. Hout voor houten verpakkingen en stuwhout, dient voor internationaal transport behandeld en gemarkeerd te worden. ISPM 15 geeft onder meer aan welke producten behandeld moeten worden, de methoden die hiervoor zijn toegestaan, en de wijze waarop de markeringen op deze producten moeten worden aangebracht.

Steeds meer landen stellen bij invoer van houten verpakkingen verplicht dat aan de eisen van ISPM 15 wordt voldaan. Inkopers en gebruikers van houten verpakkingen wordt met ISPM 15 probleemloos wereldwijd transport gegarandeerd.

Ruvoma is bij de SMHV geregistreerd onder nummer NL148, ook hebben wij de mogelijkheid om op externe locaties de behandeling uit te voeren onder nummer NL158.

Conform ISPM 15 richtlijnen ontvangt u een behandelingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat het hout is behandeld conform de norm en wettelijke eisen van ISPM 15.

Wenst u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.