Over Ruvoma

In 1961 is loon- en spuitbedrijf G.A. Verhart opgericht. Een van de kernactiviteiten van dit bedrijf was grondontsmetting bij o.a. tuinders. Dit werd gedaan door middel van stomen en/of gassen met methylbromide. Ook ongediertebestrijding werd al snel een belangrijk bedrijfsonderdeel.

Vanwege de groei is in 2001 het bedrijf gesplitst in loon- en aannemingsbedrijf G.A. Verhart (tegenwoordig Verhart Groen) en Ruvoma. De naam Ruvoma is afgeleid van de woorden ruimten, voorraden en materialen. Ruvoma is actief in heel Nederland en daarbuiten. Ook in België, Duitsland en zelfs Denemarken voeren wij opdrachten uit.

Historie

Ruvoma BV is ontstaan uit het loon en sproeibedrijf G.A. Verhart. In het verleden voerden wij gassingen uit op velden en in kassen. De vraag naar gassingen werd steeds groter en is er besloten om hier een aparte bedrijfstak van te maken. Met een vestiging in Aalsmeer op de bloemenveiling was Ruvoma een belangrijke speler op de markt voor de gassingen van exportbloemen. Tot het verbod op methylbromide is Ruvoma actief geweest in Aalsmeer. Ondertussen hebben we niet stil gezeten en hebben we onze bedrijfsactiviteiten uitgebreid tot het meten van containers en opslagruimtes op gevaarlijke gassen. Ook het bestrijden van plaagdieren behoort tot ons pakket. 

De dienstverlening van Ruvoma

Enkele werkzaamheden die we in het verleden uitvoerden zijn:

  • Het uitvoeren van grondontsmetting bij tuinders, dit om schadelijke organismen af te doden. Dit gebeurde door middel van stomen en/of gassingen met methylbromide.
  • Het begassen van cacao opslagloodsen tegen voorraadaantastende insecten.
  • Daarnaast heeft Ruvoma vele jaren een gasafdeling gehad op het Veiling Bedrijf Aalsmeer. Hier werden snijbloemen begast met methylbromide om te voldoen aan de exporteisen. Ruvoma heeft hiervoor toelating tot de Plantenziektenkundige Dienst verkregen.

Door de jaren heen is de wet- en regelgeving omtrent gassingen met methylbromide verscherpt. Zo kwam er een verbod op het gebruik van het middel. In de tussentijd heeft Ruvoma B.V. zich verder ontwikkeld en gespecialiseerd in alternatieve gassingmethodes. Tot het verbod van kracht werd heeft Ruvoma B.V. gassingen met methylbromide uitgevoerd.

Bestrijdingsmethode CATT

Ruvoma B.V. heeft in samenwerking met TNO een alternatieve bestrijdingsmethode ontwikkeld, het zogenaamde Pure O2Poor system. Oftewel de laagzuurstofmethode, waarmee schadelijke insecten in voorraden en materialen bestreden kunnen worden. In 2001 heeft Ruvoma B.V. met deze methode de milieuprijs van de Provincie Utrecht gewonnen. De methode is wereldwijd verder ontwikkeld en draagt inmiddels de naam CATT (Controlled Atmosfere Temperature Treatment).

Inmiddels is Ruvoma B.V. dé specialist op het gebied van CATT. Met name in de biofood industrie is deze manier van behandelen succesvol gebleken. Wij werken nauw samen met de Universiteit van Wageningen om CATT breder toe te kunnen passen. Denk hierbij aan insecten in planten, groenten en fruit. Vanwege het biologische karakter van de behandeling is er vanuit de sector veel vraag naar deze behandelmethode.  

Gasmetingen in containers

In de loop der jaren is er veel veranderd op het gebied van werken met gevaarlijke stoffen. Met name in containers, welke uit de hele wereld vandaan ons land binnen komen, zitten gassen die schadelijk voor de gezondheid van de medewerkers kunnen zijn. Ruvoma B.V. heeft zich toegelegd op het meten van deze containers. Met een mobiel laboratorium rijden wij door het hele land om metingen te verrichten op terminals. Daarnaast hebben wij in eigen beheer gas- en ontgassingsdeuren ontwikkeld en beschikken wij over speciale ventilatie-installaties.


Daarnaast is Ruvoma mede-initiatief nemer van Stichting KAGO, welke in Nederland de problematiek van ‘gegaste’ containers willen structureren. Met onze achtergrond en kennis op het gebied van fumiganten proberen wij het geheel dusdanig te ondersteunen opdat de theorie en praktijk zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd.