Duurzaamheid door reduceren van CO2

Duurzaam ondernemen is een onze krachten binnen de organisatie. Investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.

Indien mogelijk wordt bij aanschaf van nieuw materieel gekozen voor elektrisch gereedschap of machines uitgerust met gunstigere motoren. Maar ook door inzet van nieuwe planningsmethoden en flexibele werktijden proberen we bij te dragen aan een betere mobiliteit, met minder CO2-uitstoot. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt.

Ruvoma B.V. wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Ons team bestaande uit gemotiveerde en vakbekwame medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.

CO2-prestatieladder

Sinds 2021 is Ruvoma B.V. gecertificeerd voor niveau-5 van de CO2-prestatieladder.

Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeker ook van de medewerkers van Ruvoma B.V. worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven en projecten.

Wij hebben een handboek opgesteld, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de
CO2-prestatieladder.

A– Analyseren, inzicht in de CO2 –uitstoot
B– Besparen, CO2 –reductie en de ambitie waar we ons committeren
C– Communicatie, hoe communiceren we intern en extern
D– Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2 –reductie

Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens beschikbaar op onze dataserver. Het communicatiedoel is tweeledig. Ten eerste willen we medewerkers en andere belanghebbende op de hoogte houden over ons energiereductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie.

Intern kan de informatie gecommuniceerd worden via de e-mail, nieuwsbrieven en de toolboxen. Aan externe belanghebbende wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. De jaarlijkse rapportage met CO2 Footprint en actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar en ook via www.SKAO.nl. 

Downloads:

CO2 emissie inventaris 2023

Scope 3 footprint 2023

Nieuwsbrief Januari 2024

CO2 Reductiemaatregelen 2023

CO2 Emissie inventarisrapport 2023

Scope 3 footprint 2022

Ketenanalyse inhuur en onderaannemers mei 2023

CO2 emissie inventaris 2023 H1

Nieuwsbrief Januari 2023

CO2 emissie inventaris 2022

CO2 Emissie inventarisrapport 2022

CO2 Reductiemaatregelen 2022

Nieuwsbrief september 2022

CO2 Footprint 2020

Energie Management Actieplan

Beleidsverklaring

Nieuwsbrief 1 2021

Nieuwsbrief 2 2021

Sector- en Keteninitiatieven

CO2- bewust Certificaat Niveau 3

Voortgangsrapportage 1 2021

Actieve deelname initiatief

CO2 emissie inventaris 2021

CO2 Reductiemaatregelen

Emissie inventarisrapport 2022

 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2 -Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema.

Bezoek: Co2-prestatieladder.nl >>