Heat Treatment

Een van de biologische bestrijdingsmethoden waarin Ruvoma gespecialiseerd is, is de zogenaamde HT (Heat Treatment), oftewel hittebehandeling. Soms is aangetast materiaal zoals hout onbereikbaar voor behandeling met vloeistoffen, maar is bestrijding wel noodzakelijk. Opwarming van het hout door middel van de heteluchtmethode is dan mogelijk de oplossing. Tijdens de behandeling vindt monitoring plaats van de vochtigheidsgraad van de hetelucht en het houtvochtgehalte. Indien nodig wordt de ingeblazen lucht met vocht verrijkt waardoor dit in het object en in het hout op niveau blijft. Het stollen van de vitale eiwitten en enzymen beëndigt het leven van de aanwezige eitjes, larven en kevers. Al na een uur treden deze letale effecten op. U ontvangt na behandeling een meetrapport met daarin een grafische weergave van de door de sensoren gemeten letale waarden.

Pure O2 Poor

Een andere biologische bestrijdingsmethode waarin Ruvoma gespecialiseerd is, is de zogenaamde Pure O2 Poor. Dit is een methode op basis van het laagzuurstofprincipe. De werking van de zuurstofarmeluchtmethode berust op het terugdringen van de zuurstofconcentratie rond een object tot onder de 1%. De eitjes, larven en insecten zullen sterven door zuurstofgebrek. De zuurstofarmelucht is milieuvriendelijk en 100% veilig voor het te behandelen object. We maken geen gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dit maakt deze methode uitermate geschikt voor kunstvoorwerpen en artefacten. Na de behandeling ontvangt u een grafisch overzicht van het zuurstof-, temperatuur- en relatieve luchtvochtigheidsverloop gedurende de behandeling.