De specialist in gassen, metingen en biologische bestrijdingen.
30-04-2014

Ruvoma goes international

Via een relatie in Nederland heeft Ruvoma de opdracht gekregen om in Denemarken een partij bio-granen te behandelen. Dit heeft plaatsgevonden in een opslagloods in de haven van Kolding. De granen waren aangetast door klanders. Dit zijn insecten die zich tegoed doen aan de granen en zich daarin helemaal thuis voelen. Door de granen in een klamp (afgesloten tent) op te slaan en middels de methode CATT (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) uit te voeren heeft Ruvoma het gewenste resultaat bereikt. De partij was na behandeling vrij van voorraadaantasters.

 Klamp_in_loods_Kolding.jpg

Hoe werkt CATT?

Door CO2 te injecteren in de klamp wordt de zuurstof uit de lucht verdrongen. Daarnaast dient er een bepaalde temperatuur behaald te worden. Zodra de streefwaardes zijn bereikt houden we dit voor een aantal dagen vast. Als volledige mortaliteit van de insecten, larve en ei is vastgesteld wordt langzaam weer zuurstof toegevoegd en de CO2 verdreven. Deze methode is 100% biologisch en de granen worden niet aangetast. De behandeling duurt, incl. op,- en afbouw, ongeveer een week.

Terug naar het overzicht met nieuwsberichten