De specialist in gassen, metingen en biologische bestrijdingen.

Gasmetingen

Gasanalyse laboratoriumanalyse

Bedrijven voeren gasmetingen uit in importcontainers voordat deze worden betreden. Tijdens deze meting wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van schadelijke gassen. Uit praktijkervaringen en verschillende onderzoeken blijkt dat 10-20% van de containers een te hoge concentratie giftig gas bevat! Deze gassen worden meestal gemeten met een pompadapter voorzien van sensoren en meetbuisjes. Deze meettechniek is arbeidsintensief, kostbaar, onnauwkeurig en laat veel over aan menselijke interpretatie.

Middels een nieuwe gasmeettechniek uit Nieuw-Zeeland kunnen deze problemen opgelost worden. Deze nieuwe techniek, het zogenaamde Selectieve Ionisatie Flow Tube (SIFT) analysesysteem, worden luchtmonsters genomen van de containers. Deze monsters worden geanalyseerd met de SIFT gasmeting waarbij de gassen geïoniseerd worden, gevolgd door een analyse met een massaspectrometer. Deze unieke methode wordt uitgevoerd door deskundig personeel en heeft vele voordelen t.o.v. de meetbuistechniek, waarvan hieronder een aantal opgesomd. Ons mobiele laboratorium rijdt dagelijks door heel Nederland en voert op diverse terminals metingen uit. 

Nauwkeurigheid

De nieuwe techniek detecteert gassen in ppb (parts per billion), de rapportage vindt plaats in ppm (part per million) omdat het huidige grenswaardenstelsel opgezet is in ppm. De nauwkeurigheid ten opzichte van de meetbuisjes is 1000 maal nauwkeuriger.
Daarnaast ontstaan geen afwijkingen van de meetwaarden door menselijke interpretatie en is er geen standaardafwijking van 10% - 50% zoals de meetbuisjes deze kennen.

Zeer uitgebreide gasanalyse in 5 minuten

Deze techniek geeft de mogelijkheid om enkele honderden gassen te meten. Bij een RUVOMA-gasanalyse worden alle gassen gemeten volgens de eisen van Arbeidsinspectie en Douane.  

Minder kruisgevoeligheden

Bij de huidige (meetbuisjes)techniek vind er een verkleuring van de meetschaal plaats door middel van een chemische reactie. Deze verkleuringsreactie  kan ook opgewekt worden door andere gassen en kan een verkeerd beeld geven. Hierdoor kunnen containers onterecht goed of afgekeurd worden. Met de nieuwe RUVOMA-gasanalyse techniek kunnen veel van deze problemen uitgesloten worden.

Lage kosten

Door de hoge snelheid van analyse is het mogelijk om grote aantallen metingen in korte tijd te verrichten en levert dit een kostenbesparing op. Op deze wijze komt  het tarief van de gasmetingen in verhouding te staan met andere containerhandelingen.

Uw voordeel

Ruvoma is gespecialiseerd in het meten op gevaarlijke stoffen in bulkladingen zoals in opslagloodsen, silo's, schepen en containers. Met deze RUVOMA-gasanalyse kunnen wij uw containers meten en op deze wijze de veiligheid voor u en uw personeel waarborgen. Met deze snelle, betrouwbare, kwalitatieve en zeer uitgebreide meting bij een laagdrempelig tarief heeft u veel voordelen.

Contact

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u vrijblijvend door middel van het onderstaande contactformulier contact met ons opnemen.


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Verplichte velden *